הבית > חדשות > תוכן

לסנן בנוסף הפניה יצרנים הנבחרים

בחירת מסנן הוא הדבר החשוב ביותר הוא לקחת יצרנים רגיל, הן מוצר איכות, שלאחר הרכישה שירות הוא מאוד מאובטח, שואז צריך להיות נקודת התייחסות?

מסננים צריך להיות מבוסס על ההשעיה של ריכוז, חלקיקים מוצקים, צמיגות הנוזל הבחירה. הבחירה הראשון של התקשורת מסנן, מסנן משפך מבחן סינון שונות המדיה ואת קצב הסינון הפרשי לחץ שונים, מוצקים תוכן של פילטרט של סנן שכבה בעובי ואת הלחות למצוא תוכן, את סוג המסנן שנבחר ראשוני הסינון המתאימה מסופקים, שוב בהתאם לרשות לאזור המסנן שנבחר ועל -ידי ניסויים מעשיים.