הבית > חדשות > תוכן

חברות עושות תעודה עגומה "בהיסטוריה של הקשים ביותר" התקופה או עדיין לבוא

מאז תחילת אוקטובר, יותר מאשר משקאות פרסום שלושה דו חות רבעוניים של החברות הרשומות. המצב הנוכחי, ליקר לבן הוא תעודות רבעוני עגומה. ביניהם, ההפסד ברבעון אחד המשקאות, tuopai אלכוהול לפני רווחים ברבעון השלישי נפל 97.06%, wuliangye משקאות ענק. הוא כבר לא אפילו, הרווח הנקי ברבעון השלישי הכנסות שניהם נפלו. מ-10 בחברות המפורטות-שיתוף פרסם שלושה דוחות רבעוניים, תעשיית האלכוהול השקועה תקופת הסתגלות של החורף מזג האוויר ימשיך. המומחים צופים כי תעשיית האלכוהול עומדת בפני משבר עמוק יותר מאשר אי פעם בעבר, הרבה חברות תקופת ההסתגלות עד 2-3 שנים.