עקרון הפעולה של טנק

1, צמיגי השטח "מחליף חום עם סרט חם מערבולת" טנקים לתוך החלק התחתון של הטנק, חימום בינונית (אדים) צינורות, נג Neide צינור זרימה של נוזלים צמיגה ממעטפת, מעטפת שמן יניקה חיבור ישיר למיכל התקשורת.

2, במחליף חום קיטור בטמפרטורה הבקרה שסתום הכניסה, על-ידי בדיקה תרמית גילוי של עודפים נוזלים צמיגה טמפרטורה מבוקרת מחליפי חום של כניסת אדים אדים מפרצון, על מנת להבטיח כי על טמפרטורה נוזל דביק קבועה.