אחסון מיכלי subgrade וקרן

סקר קרן מיכל אחסון ועיצוב של מיכל קרן נועד להבטיח הפעולה בטוחה של טנק גדול האחריות הבסיסית ביותר. על-פי תעשייה פטרוכימית תקן [2] מספקת, חובה בתהליך מיקום הנדסה ב עבור הנדסה הגיאולוגי, על בסיס כללי, ורך אדמה קרן, הר קרן ועל בסיס ארץ מיוחדת, בהתאמה הוכיחו את המצב, הציע המתאים של קרן עיבוד שיטה, זמן צריך גם עבור האתר וקרן של הערכת השפעה רעידת אדמה, להימנע רך מובנה קשה משתנה של קרן שאנג או פעילויות סקס גיאולוגי אשמתו של אפקט טווח.

הצורות הנפוצות של מיכל קרן טבעת קיר (קרן), את הטבעת החיצונית קיר (קרן) וסוג במדרון. מודל שייבחר על-פי התנאי גיאולוגי