ניתוח סיכונים-הנדסה של מיכל אחסון שמן גדול

ניתוח סיכונים 1.1 על נפט גולמי

נפט גולמי כמו class b דליק נוזלים, דליק; נפץ מגבלת טווח צר, אבל עם ערכים נמוכים יותר, יש סיכון מסוים, בעוד נפט גולמי קל מהכלים, צריך לפטר מתי לתשומת לב מיוחדת.

1.2 ניתוח של אש, התפוצצות תאונה

שמן אופיינית הסכנות האש ואת הפיצוץ הוא מיכל אחסון גדול נפט גולמי, הכי חשוב זה גורם הסיכון המשמעותי ביותר. לפטר את שלושת התנאים הנדרשים עבור: הצתה, דלק ואוויר.