DrinkTec 2017

מחלקת המכירות הבינלאומית שלנו שמחים מאוד להיות מוזמנים להשתתף בשתייה Tec 2017, במינכן, גרמניה. Drinktec, יריד הסחר העולמי הגדול ביותר עבור תעשיית המזון והמשקאות הנוזליים, התקיים במינכן מאז 1951. בשנת 1985 הוא עבר למחזור של 4 שנים. זוהי פסגת העולם הבלתי מתקבלת על הדעת עבור המגזר כולו.

המנהל שלנו איליין. יו ייקח את הצוות שלנו לטוס למינכן עבור יריד זה בין ספטמבר 11 ל 15, 2017. אנא שים לב למעקב שלנו דוחות.